روسای سه قوه در حال خدمت به ایران

اگه دقت کنید کیر مقام معظم رو هم اون پشت می‌بینید